Вівторок, 21.05.2024, 20:56
Головна Реєстрація RSS
Вітаємо Вас, Гість
Пошук
Наш блог
Карпенко Роман Іванович
Майстер виробничого навчання
Павленко Віталій Миколайович
Викладач історії та правознавства
Гавриш Віктор Володимирович
Майстер виробничого навчання
Сотченко Володимир Васильович
Майстер виробничого навчання
Гавриш Світлана Михайлівна
Викладач математики та фізики

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

___________ Л. В. ЧУБИЧ

«27» листопада 2018 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області

______________ М. П. КУПРІЄНКО

«27» листопада 2018 р.

 

 

 

Правила прийому

до Сокиринського професійного аграрного ліцею

Чернігівської області

на 2019 рік

 

Загальна частина

1.1. Ці Правила прийому до Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (далі – Ліцей) розроблено на основі Типових правил прийому до професійних (професійно-технічних) навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823-23355.

1.2. До Ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійну (професійно-технічну) освіту у Ліцеї відповідно до чинного законодавства.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також  показниками професійної придатності, що визначається Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» (згідно з додатком).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, в межах ліцензійного обсягу, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами.

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія :

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Ліцею;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я, та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

Ліцей здійснює підготовку кадрів на базі повної та базової (неповної) загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання видається диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Графік роботи приймальної комісії : понеділок – четвер : з 9.00 до17.00, пятниця – з 8.00 до 15.00 без перерви. Вихідні дні : субота, неділя.

2.5. Прийом документів від вступників починається з 04 червня 2019 року і завершується не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року.

 

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають :

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством (форма №086/о);

- 6 фотокарток розміром  3 х 4 см (та 6 фотокарток розміром 3.5 х4.5 для професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; водій автотранспортних засобів»);

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в Ліцей (за наявності).

Вступники особисто надають документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту".

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до Ліцею поза конкурсом :

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

- діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування» (зі змінами), не більше 5%;

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямком (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», не більше 5%;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,- за умови отримання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях, не більше 5%;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені регіональним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді», не більше 5%.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов :

- випускники закладів загальної середньої освіти, які здобули повну загальну середню освіту і нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування на навчання здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення.

 

 

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На звільнене місце може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

 

 

 

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи                                         Ю.О. Назаренко

 

Додаток

до Правил прийому

на 2019 рік

 

 

№ з/п

Перелік професій згідно з ліцензією

Вимоги щодо освітнього рівня вступника

Строки навчання

Обмеження за віком, статтю та медичними показниками

Планові обсяги прийому

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

1

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ;

Водій автотранспортних засобів;

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи

1,3 роки

денна

Вік по закінченню терміну навчання не менше 18 років. Стать – чоловіча, жіноча

25

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»);

Водій автотранспортних засобів категорії "С";

2

Робітник фермерського господарства

Базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи

3 роки

денна

Вік по закінченню терміну навчання не менше 18 років. Стать – чоловіча, жіноча

28

Дояр IVрозряду;

Тваринник IVрозряду;

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування IV розряду;

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»);

Водій автотранспортних засобів категорії "С";

Робітник фермерського господарства IV розряду.