Вівторок, 21.05.2024, 22:49
Головна Реєстрація RSS
Вітаємо Вас, Гість
Пошук
Наш блог
Карпенко Роман Іванович
Майстер виробничого навчання
Павленко Віталій Миколайович
Викладач історії та правознавства
Гавриш Віктор Володимирович
Майстер виробничого навчання
Сотченко Володимир Васильович
Майстер виробничого навчання
Гавриш Світлана Михайлівна
Викладач математики та фізики

Івченко Г. І. “Завдання для розвитку звязного мовлення”

Стаття – важливий публіцистичний жанр, який відзначається ґрунтовним аналізом матеріалу, високим ступенем узагальнення, чіткістю висновків. Використовуючи різноманітні факти, яскраві приклади, статистичні дані, автор статті досліджує злободенні суспільно-політичні проблеми.
Особливе значення для статті мають факти. Їхня роль не зводиться лише до ілюстрування, вони – основа порушеної в статті проблеми.
Детальніше... (архів RAR) 31 kB 

 

Гавриш С.М. “Наслідки аксіом стереометрії” 

Навчальна мета:вивчити наслідки про існування площини.Повторити основні методи доведень теорем.
Розвиваюча мета:формувати навички застосування аксіом, конструктивного методу і методу "від супротивного" при доведенні властивостей фігур.
Виховна мета:розвиток алгоретмічної та інформаційної культури як особливого аспекту культури мислення; формування позитивних якостей особистості-розумової активності, пізнавального інтересу.
Матеріали і обладнання:стереометричний ящик
Базові поняття і терміни:аксіоми стереометрії, теорема, методи доведення теорем. Тип уроку;комбінований.
Детальніше... (архів RAR) 6 kB

 

 

Яременко Н.Г. “Перетворення сполук фосфору Мікроорганізмами”

Дана методрозробка по спец предмету “ Мікробіологія” до теми “Перетворення мікроорганізмами сполук сульфуру, фосфору, заліза.”
Метою було реалізувати міжпредметні зв’язки з хімією, біологією, землеробством та мікробіологією. Це тому, що діти, які приходять на професію лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу часто не розуміють важливості вивчення загальноосвітніх предметів. А даний урок може довести протилежне. Ігрова форма, із поділом учнів на спеціалістів певних галузей знань, повинна викликати зацікавленість та відповідальність у підготовці до уроку. 
Детальніше... (архів RAR) 30 kB

Купрієнко О.М. “Насінництво”

У сучасному землеробстві сорт і високоякісне насіння поряд з іншими агротехнічними заходами мають велике, іноді й вирішальне значення для одержання високих і сталих врожаїв. Правильно підібрані сорти дають можливість без додаткових матеріальних затрат підвищити врожайність сільськогосподарських культур на 2 – 4 ц/ га, а в деяких випадках і більше.
В своїй методичній розробці я зупинилась на основних сортових та посівних якостях насіння, розмноженню сортового насіння одержаного з сортоділянок, на заходах по підготовці насіння до посіву, використавши новітні технології по протруюванню насіння.
Детальніше... (архів RAR) 23 kB

 

Кривош В.І. “Робота на МТА по догляду за просапними культурами”

Мета уроку: Навчальна – закріпити знання учнів, отриманих на теоретичних заняттях по технології догляду за просапними культурами, рядковий обробіток, провіряти якість роботи і визначати продуктивність і розхід палива. Закріпити уміння і навики проведення ЩТО МТА по догляду за просапними культурами. Виховна – Виховувати в учнів любов до праці, дисципліну, любов до вибраної професії, бажання виконувати роботу якісно в короткі терміни.
Детальніше... (архів RAR) 5 kB